Buannachdan do dh’alumni

susbaint

Tha cothrom aig alumni uile air an raon de bhuannachdan agus de sheirbheisean gu h-ìosal.

Ma tha thu ann an suidheachadh airson lasachadh a thabhann do na co-alumni agad no beachdan sam bith a neartaicheas an raon de bhuannachdan a tha sinn a’ tairgsinn – b’ fhìor mhath leinn cluinntinn bhuat!

Taic dhreuchdan susbaint FutureMe logo

Taic dhreuchdan

Faodaidh ceumnaichean uile cothrom fhaotainn air raon de sheirbheisean a tha air an solarachadh leis an ionad dhreuchdan fad-beatha againn.

Lasachaidhean susbaint Cairt bhuannachdan

Lasachaidhean

Raon de lasachaidhean air an solarachadh leis an oilthigh agus le companaidhean air an taobh a-muigh, do bhuill alumni.

 

Cothrom aig alumni air Goireasan-d susbaint An individual using an iPad

Cothrom aig alumni air Goireasan-d

Leanaibh oirbh le ur rannsachadh agus beathaichibh ur n-inntinn le cothrom gun phàigheadh air Goireasan-d.

Cleachdadh air a’ chomharra-malairt 'Dèante ann an Alba’ susbaint Made in Scotland logo

Cleachdadh air a’ chomharra-malairt 'Dèante ann an Alba’

Faodaidh alumni UHI iarraidh an comharra-malairt seo a chleachdadh, an-asgaidh, air bathar no seirbheisean sam bith a tha iad a’ solarachadh, fhad ’s a tha slatan-tomhais shònraichte air an coileanadh.

Lorg caraid susbaint Image for find a friend media box

Lorg caraid

Ma tha thu air ceangal a chall le seann charaid on oilthigh no bhon sgoil agus gum bu mhath leat ceangal a dhèanamh a-rithist, dh’fhaodadh gun urrainn dhuinn cuideachadh tro ar seirbheis lorg-caraid.