Maighstir Urramach an oilthigh

susbaint

Thathas a’ toirt na duais seo do bhuill de choimhearsnachd an oilthigh nach eil nan ceumnaichean agus aig nach eil ceum Mhaighstir mar-thà airson seirbheis air leth don oilthigh.

  • 2014 – Mìcheal Breslin
  • 2014 – Tormod MacDhaibhidh
  • 2014 – Ray Moireach
  • 2014 – Mìcheal Urchadain  
  • 2013 – Ailean Bransbury

Maighstir Urramach an Oilthigh - Allan Bransbury

A’ chiad duais de mhaighstir urramach bho Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean UHI ga bhuileachadh air Ailean Bransbury le seansalair an oilthighe, HRH a’ Bhana-Phrionnsa Rìoghail, aig seirbheis ceumnachaidh ann an Colaiste Taobh Siar na Gàidhealtachd UHI air 26 Samhain 2013.