Caidreachais Urramach

susbaint

Tha an duais seo air a thoirt do dhaoine a chuir gu mòr ris an oilthigh, tro sheirbheis phearsanta no an dòigh eile, no a choisinn aithneachadh airson obair acadaimigeach no gnìomhachdan eile ceangailte ri foghlam, gnìomhachas, seirbheis phoblach, obair chultaireil no chruthachail.

2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Honorary fellowship award - Julie Fowlis