Riaghailtean

Chaidh na Riaghailtean Inbhean agus Càileachd Acadaimigeach a leasachadh gus na riatanasan riaghlaidh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a choileanadh agus tha iad co-chòrdail ri Meòrachan agus Artaigilean an oilthigh.

Riaghailtean 2017-18 (Beurla)

Riaghailtean 2016-17 (Beurla)