Riaghailtean

susbaint

Chaidh na Riaghailtean Inbhean agus Càileachd Acadaimigeach a leasachadh gus na riatanasan riaghlaidh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a choileanadh agus tha iad co-chòrdail ri Meòrachan agus Artaigilean an oilthigh.