Àrd-mhanaidsearan

susbaint

’S ann air a’ phrionnsapal agus iar-sheansalair, an rùnaire agus luchd-obrach co-cheangailte a tha an t-uallach airson nan obraichean uile aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a bharrachd air dàimhean ris na colaistean agus ionadan rannsachaidh com-pàirteach againn air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

Tha prionnsapal no stiùiriche air gach colaiste agus ionad rannsachaidh com-pàirteach againn a tha cunntachail do bhòrd no bhòrd stiùiridh fa leth.

Àrd-sgioba gnìomha

Àrd-sgioba stiùiridh