Flo Jansen

susbaint

Ghluais Flo Jansen à Hamburg sa Ghearmailt gu Steòrnabhagh ann an 2016 gus sgrùdadh a dhèanamh air Litreachas aig Colaisde a’ Chaisteil UHI. Chaidh a taghadh gu dreuchd Ceann-suidhe HISA sa Mhàrt 2020. Tha i dìoghrasach mu chomas obrach, Oileanaich Eadar-nàiseanta agus cur ri eòlas nan oileanach air feadh UHI.